Zpět do obchodu

Registrace

PODPORA MALÝCH OBCÍ

Obec + partner projektu Pardubický kraj + chytrý-region.cz = informační parky nové generace.


Tímto projektem společně podpoříme malé obce.
Poskytneme jim nástroj na zlepšení turistické infrastruktury, na rozvoj regionu, na zvýšení návštěvnosti a informovanosti, na podporu turistů i místních obyvatel, na integraci nových technologií. Uvádím zde jednoduchý příklad spolupráce:

1. Obec si pořídí náš park (informační tabule + lavička + stojan na kola). Cena 65 000,- Kč.
2. Partner projektu poskytne obci finanční podporu na instalaci parku a rozšíření parku na park nové generace (instalace solárního systému a integrace FREE WIFI + USB). Cena 65 000,- Kč.
3. Naše firma v rámci tohoto projektu poskytne slevu 20% a nainstaluje park v obci.

HLAVNÍ IMAGE

Celková cena jednoho parku včetně solárního systému, instalace a slevy 20% je 130 000,- Kč.
Všechny produkty parku jsou naší výroby. Vysokou kvalitu dokážeme garantovat záruční dobou až 10 let. 
Tento produkt máme chráněn patentovým úřadem. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Tímto žádám Pardubický kraj o vyjádření k možné spolupráci. Na rok 2023 bych chtěl poskytnout tuto výhodu alespoň čtyřem obcím v Pardubickém kraji.
To znamená finanční podporu obcím od partnera (4x65 000,- Kč) celkem 260 000,- Kč. 
Logo partnera bude součástí každého parku. Jedná se o zajímavý a velice užitečný projekt. Návštěvnost a využití parků je vysoká. 
Příklad návštěvnosti: Každý park využije denně minimálně 20 lidí x 365 dní = 7300 za rok x 5 let = 36500 využití za 5 let v jednom parku.
V případě deseti parků je to 365000 využití za 5 let.


Zpět do obchodu